Update afscheid en corona bijgewerkt tot 16 februari 2022

 

Op deze pagina houd ik jullie op de hoogte van de laatste veranderingen in de maatregelen i.v.m. het coronavirus.

Aanpassing vanaf 25 februari 2022

Vanaf vrijdag 25 februari gelden er vrijwel geen beperkingen meer. ‘We’ kunnen bijna helemaal terug naar de situatie zoals deze vóór corona was.
In het kort betekent dit;

 • Voor alle uitvaarten die plaatsvinden vanaf vrijdag 18 februari gelden geen maximale bezoekersaantallen.
 • De 1,5 meter wordt overal losgelaten. Dus nergens hoeft meer afstand gehouden te worden, dit geldt voor zowel de ontvangstruimte, de aula’s als de koffiekamers.
 • Er gelden geen vaste zitplaatsen meer.
 • Gasten hoeven geen mondkapje meer te dragen. Uiteraard staat het iedereen vrij dit alsnog te doen, als men zich hierbij prettig voelt.

Aanpassing vanaf 18 februari 2022

Omdat er bij uitvaarten niet wordt gevraagd naar een QR code gelden de regels van 1,5 meter, mondkapje bij verplaatsing en vaste zitplaats tot 25 februari.

Aanpassing vanaf 13 november 2021

Nu hadden we uiteraard gehoopt dat we aan het eind van de coronamaatregelen waren, maar helaas. Ook met afscheidsdiensten moeten we er weer rekening mee houden.

 • Voor alle uitvaarten die geregeld worden vanaf nu gelden beperkte bezoekersaantallen op basis van anderhalve meter afstand.
 • Zowel in de aula als de koffiekamer krijgen gasten een vaste zitplaats.
 • Vanaf 13 november dragen we bij verplaatsingen in het uitvaartcentrum en crematorium weer een mondkapje. Als je zit mag deze af.
 • Bezoekers van een uitvaart komen bij voorkeur pas 15 minuten voor aanvang van het afscheid aan en kunnen dan direct plaatsnemen in de aula.
 • Het maximale aantal personen dat mee kan naar de ovenruimte en aanwezig kan zijn bij invoer is afhankelijk van de locatie.
 • Openbare rouwbezoeken mogen even niet. In een rouwkamer mogen maximaal 6 personen, tenzij de ruimte meer mogelijkheid biedt, rekening houdend met 1,5 meter.
 • De 24-uurskamers zijn niet meer te boeken vanaf 13 november, omdat er geen controle is op het aantal bezoekers in de ruimte.

Aanpassing 25 september 2021

Er geldt geen maximum aantal bezoekers meer voor uitvaarten. Het is niet meer verplicht, maar wel dringend geadviseerd om nog steeds afstand te houden en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand.

Coronaregels bij uitvaartplechtigheid en condoleance

Er gelden verder geen beperkingen meer voor het organiseren van uitvaarten. Coronatoegangsbewijzen (QR codes) zijn niet vereist voor uitvaartcentra met een horecafunctie of andere locaties waar een uitvaartplechtigheid plaatsvindt.

Aanpassing 26 juni 2021

Het aantal aanwezigen bij een afscheid (binnen en buiten) is vrijgegeven, maar nog steeds geldt dat er 1,5 meter afstand moeten kunnen worden gehouden. Thuis geldt er geen maximaal aantal bezoekers meer. In Nederland hoeven geen mondkapjes meer gedragen te worden, alleen nog in het openbaar vervoer.

Aanpassing 1 juni 2021

Voor de afscheidsdiensten geldt nog steeds een maximum van 100 personen, ook afhankelijk van de locatie. Als er op 1,5 meter minder personen in de ruimte passen, wordt dat aantal aangehouden.

Als de condoleance op een andere locatie is dan de afscheidsdienst geldt een maximale groepsgrootte van 50 personen voor samenkomsten binnen. Dit kan uitgebreid worden door gebruik te maken van toegangsbewijzen zodat er net zoveel gasten ontvangen mogen worden als er in de zaak passen, uiteraard op 1,5 meter afstand.

Aanpassing 21 april 2021

Tijdens de persconferentie op 20 april 2021 werden verschillende versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Ook voor uitvaarten is een versoepeling bekend gemaakt: met ingang van woensdag 28 april mogen bij uitvaarten weer 100 personen aanwezig zijn.

De belangrijkste wijzigingen voor de uitvaartbranche

 • Vanaf woensdag 28 april is er geen avondklok meer.
 • Per 28 april mogen thuis 2 bezoekers ontvangen worden.
 • Met ingang van woensdag 28 april mogen er weer 100 personen bij een afscheid aanwezig zijn, uiteraard als er voldoende afstand gehouden kan worden (inclusief kinderen, exclusief medewerkers).
 • Catering na een afscheid in een uitvaartcentrum of crematorium was al mogelijk en daaraan verandert niets.

Alle regels zoals die met ingang van 28 april gelden, kun je nalezen op de website van de rijksoverheid.


Aanpassing 21 januari  2021

Verzwaring maatregelen

 • Voor thuisbezoek geldt dat tot 9 februari maximaal 1 persoon van een ander huishouden ontvangen mag worden en maximaal 1 bezoek per dag.
 • Voor uitvaartplechtigheden geldt dat er m.i.v. 25 januari a.s. maximaal 50 bezoekers  zijn toegestaan, inclusief kinderen t/m 12 jaar.
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes.  Nabestaanden, bezoekers en medewerkers zijn verplicht om  tijdens verplaatsingen  een mondkapje te dragen.
 • Met ingang van zaterdag 23 januari 21.00 tot woensdag 10 februari 2021 om 04.30 uur ‘s ochtends geldt er een avondklok.
 • Nabestaanden en belangstellenden bij een condoleance mogen na 21.00 uur niet meer over straat. Een condoleance wordt niet gezien als een uitvaartplechtigheid en valt dus niet onder de uitzondering op de avondklok.
 • Ook wie in de avonduren een bezoek wil brengen aan een 24-uurs familiekamer moet rekening houden met de avondklok. Een dergelijk bezoek valt niet onder de uitzonderingen op de avondklok en de verplaatsingen zullen dus voor 21.00 en na 04.30 uur moeten plaatsvinden.
 • Erehagen bij uitvaarten zijn niet meer toegestaan in verband met de regels met betrekking tot de groepsgrootte buiten.


Aanpassing 14 december 2020

Geen wijzigingen voor uitvaart

Ook na de lockdown van 14 december mogen er 100 mensen bij een uitvaart aanwezig zijn.
Aan de volgende maatregelen moet (nog steeds) worden voldaan:

 • Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden;
 • Bezoekers moeten regelmatig de handen wassen;
 • Bezoekers moeten een vaste zitplaats hebben;
 • Iedereen moet zijn of haar contactgegevens noteren (voor bron- en contactonderzoek);
 • Bij binnenkomst moet er een gezondheidscheck worden uitgevoerd.

Horeca bij een uitvaart
Voor en na de uitvaart is het voor uitvaartcentra ook na de maatregelen van 13 oktober toegestaan om eten en drinken te serveren. Bezoekers moeten wel op een vaste plaats zitten en dienen zo weinig mogelijk rond te lopen.

Catering

Mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes
Een nieuwe maatregel is de mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes voor iedereen van 13 jaar en ouder. Het kabinet begrijpt ook dat mondkapjes vervelend zijn bij uitvaarten, maar roept iedereen op om ook in het uitvaartcentrum of crematorium zoveel mogelijk een mondkapje te dragen.

Voor degene die een toespraak houden geldt dat het mondkapje even af mag.


Aanpassing 17 november 2020

Verzwaring vervalt gedeeltelijk

Met ingang van donderdag 19 november vervalt de verzwaring van de gedeeltelijke lockdown. Vanaf dan mogen er in een zaal van een begraafplaats of crematorium weer 100 personen aanwezig zijn en buiten 250 personen, uiteraard met op de bekende 1,5 meter afstand. Personeel zoals cateraars, de uitvaartverzorger of fotograaf tellen niet mee. Een mondkapje is nog niet verplicht, maar wordt wel dringend aangeraden op het moment dat men zich verplaatst. Als je eenmaal hebt plaatsgenomen mag het mondkapje weer af.

Helaas mogen restaurants nog niet open, maar in een zaal, tent of buiten mag wel een afscheidsdienst georganiseerd worden met 30 personen binnen of 40 personen buiten, exclusief personeel. Zo is het toch mogelijk om een persoonlijke locatie te kiezen. Helaas mogen zij geen catering aanbieden, maar met een beetje inventiviteit kunnen we daar wel iets op verzinnen. Denk bijvoorbeeld aan een tasje met een beker koffie of thee, een paar broodjes en iets lekkers.

Omdat nog steeds alle aanwezigen geregistreerd moeten worden, vragen wij de familie om een lijst met aanwezigen en hun contactgegevens. Dit scheelt weer rijvorming in de uitvaartlocatie.


Aanpassing 3 november 2020

Aantal personen terug nar 30

De nieuwe aangekondigde maatregelen hebben invloed op uitvaarten, daarom informeren we je graag over de stand van zaken per 9 november.

Vanaf maandag 9 november is het maximaal aantal aanwezigen op een uitvaart naar beneden bijgesteld van 100 naar 30 personen. Het is nog niet exact duidelijk hoe lang deze maatregel geldt.
Catering in uitvaartcentra en crematoria blijft toegestaan.

Wat kan er nog wél na 9 november?

Gelukkig nog heel veel. Via een livestream verbinding is het mogelijk om veel mensen bij een uitvaart te betrekken.

Condoleancebezoeken kunnen we aanbieden in meerdere blokken waarbij mensen gericht worden uitgenodigd, zodat er een spreiding plaatsvindt en er zo toch voor meerdere mensen gelegenheid is om afscheid te nemen.


Aanpassing 13 oktober 2020

Nog steeds hetzelfde aantal aanwezigen

Ook al doen sommige berichten anders vermoeden, bij een uitvaart zijn nog steeds 100 personen binnen en 250 personen buiten welkom, of zoveel personen als er in een bestaande aula van een crematorium of begraafplaats passen, gelet op de coronaregels. Personeel zoals fotografen, cateraars en uitvaartverzorgers valt niet onder het maximaal aantal gasten.

Ook voor de horeca bij uitvaartcentra en crematoria is een uitzondering gemaakt.

Als je de uitvaart op een andere locatie wilt houden, bijvoorbeeld in een zaal, dan gelden andere regels, namelijk 30 personen binnen en 40 personen op een buitenlocatie, als er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Hier telt het personeel wel mee in het totaal aantal aanwezigen.

Schoorsveld tent

Aanpassing 28 september 2020

Uitzondering voor uitvaarten

Ondanks de aangescherpte maatregelen waarbij groepen maximaal 30 personen groot mogen zijn is er voor uitvaarten een uitzondering gemaakt.

Het maximumaantal bezoekers aan een uitvaart hangt af van de plek van de uitvaart. Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand kunnen houden en een vaste zitplaats hebben.

Er geldt geen maximum aantal personen als:

 • iedere bezoeker zich aanmeldt;
 • iedere bezoeker bij aankomst een gezondheidscheck krijgt.

Als dat niet kan mogen er maximaal 100 bezoekers aanwezig zijn bij een uitvaart die binnen plaatsvindt. Of maximaal 250 bezoekers buiten.

Voor het maximaal aantal bezoekers tellen niet mee: personeel van de uitvaartonderneming, geestelijke medewerkers en medewerkers van de begraafplaats of het crematorium.

Sinds 10 augustus is het in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registreren. Dit geldt ook voor uitvaartcentra met een eet- en drinkgelegenheid. De gegevens worden uitsluitend door de GGD voor bron- en contactonderzoek gebruikt bij een besmetting. Bezoekers registreren zich op vrijwillige basis. Als een bezoeker weigert gegevens achter te laten, dan mag de toegang niet geweigerd worden.


Aanpassing 24 juni 2020

Onbeperkt aantal aanwezigen

Tijdens de persconferentie op 24 juni werden de regels voor bijeenkomsten sterk versoepeld. Zowel binnen als buiten is er geen bovengrens aan het aantal aanwezigen, op voorwaarde dat iedereen 1,5 meter van elkaar zit. Ook moet er bij binnenkomst worden gevraagd naar de gezondheid, anders geldt een bovengrens van 100 personen binnen en 250 personen buiten, beiden exclusief personeel).


Aanpassing 8 mei 2020

Vanaf 1 juni catering bij uitvaarten

Vanaf 1 juni 2020 mogen cafés en restaurants onder voorwaarden hun deuren weer openen voor maximaal 30 personen. Ook rond uitvaartplechtigheden – waar ook maximaal 30 personen bij aanwezig mogen zijn – kan dan weer catering aangeboden worden. Voorwaarde is uiteraard dat 1,5 meter afstand gehouden wordt. Uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen volgen de restrictie van de overheid voor de horeca: de aanwezigen zitten aan tafels met 1,5 meter afstand tot elkaar.

Uiteraard blijven de basismaatregelen van kracht: regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in ellebogen, gebruik maken van papieren zakdoekjes en  anderhalve meter afstand houden. Als het mooi weer is weer kunnen nabestaanden de condoleance op een terras houden. In de horeca geldt voor terrassen geen limiet voor het aantal gebruikers.
Rond uitvaarten is het echter nadrukkelijk niet de bedoeling dat een “buitencondoleance” door meer mensen wordt bijgewoond dan de uitvaartplechtigheid.’


Aanpassing 6 mei 2020

Vanaf 1 juli 100 mensen aanwezig bij uitvaart

Als de komende tijd alles goed blijft gaan mogen er vanaf 1 juli maximaal honderd mensen aanwezig zijn bij een afscheidsdienst. Hierbij de link naar de pagina van de Rijksoverheid.

Het is en blijft voorlopig nog wel sober, maar we maken er toch een heel mooi afscheid van!