Begraven of cremeren?

Cremeren is tegenwoordig populairder dan begraven: meer dan 60 procent kiest daar inmiddels voor. Weet jij al wat je wilt?
Sommige mensen leggen voor hun overlijden al vast wat zij willen: cremeren of begraven. Of ze vertellen het aan hun naasten. Anderen vinden dat hun nabestaanden daar maar een beslissing over moeten nemen. Voor het maken van een juiste keuze is het handig om de verschillen tussen begraven en cremeren te weten.

Begraven
Een voordeel van begraven kan zijn dat er een plekje is waar je heen kan. Vooral voor kinderen kan dit belangrijk zijn, zeker als een ouder overlijd als zij nog jong zijn.
Begraven is meestal duurder dan cremeren. De kosten van een graf verschillen sterk per gemeente en zijn afhankelijk van keuzes. Wil je een particulier graf of een algemeen graf, wil je een gedenksteen of niet? Voor hoelang wil je de grafrechten vooruit betalen?
Een graf moet onderhouden worden.
Na een bepaalde periode moeten de grafrechten verlengd worden en dat kost geld. Wie gaat dat betalen?

Natuurbegraven
Bij natuurbegraven gaat het graf op in de natuur, dus er is geen onderhoud nodig. Je koopt een graf voor altijd, er komen in de toekomst geen kosten meer.
Om het graf terug te vinden ontvang je de precieze coördinaten van de plek.

Crematie
Bij een crematie wordt het lichaam van een overledene op zeer hoge temperatuur verbrand. Dit gebeurt in een speciale oven, een crematieoven. Dit proces duurt gemiddeld vijf kwartier. Daarna blijft er bij een volwassene zo’n 3 kilo as over.

De as wordt bewaard in een speciale asbus. Je krijgt deze asbus als nabestaande en kunt dan zelf bepalen wat er met de as gebeurt. Deze kan in één grote urn, het kan verdeeld worden over meerdere kleine urntjes, het kan uitgestrooid worden en nog veel meer.

Het verstrooien van as mag op open zee of op een daartoe bestemd strooiveld. Het kan zijn dat de gemeente regels stelt aan het verstrooien van as op een bijzondere plek. Officiëel moet je toestemming te vragen aan de grondeigenaar wanneer je ergens as wilt verstrooien.

Je kunt de as ook bij je in de buurt houden, bijvoorbeeld in de vorm van een as-sieraad of in een sier-urn in een gedenkhoekje thuis.

De kosten voor crematie kunnen sterk verschillen per crematorium.
Nabestaanden hebben na de crematie geen onderhoud, behalve als je ervoor kiest de urn in een columbarium of urnen-nis te bewaren of deze te begraven op de begraafplaats.