Verzorgen en kleden

Het wassen kan overal gebeuren en mag iedereen doen. Je mag het zelf doen, als je wilt. Of je kunt meehelpen of erbij blijven en toekijken. Dan kun je altijd nog besluiten iets zelf te doen. Onze ervaring is dat degenen die hun dierbare zelf verzorgd of meegeholpen hebben, daar met een goed gevoel aan terugdenken.

Kleding en hygiëne

In de keuze van de kleding ben je geheel vrij, maar meestal wordt ervoor gekozen om overledenen aan te kleden in kleding die voor hen gebruikelijk was. Voor een begrafenis adviseert de begraafplaats zo min mogelijk synthetische kleding te gebruiken.

Als iemand niet thuis overlijdt

Woont iemand in een verzorgings- of verpleeghuis? Elk huis heeft andere gebruiken, dus vraag er tijdig naar wat daar de gewoonte is. Zeg het tegen het verzorgend personeel als je na een overlijden de laatste verzorging zelf wilt doen.